Maiya Kinoshita
Maiya Kinoshita
PR Planner & Copywriter
dentsu